Tutkimustiedote

Tutkimustiedote nuorille ja heidän huoltajilleen:

Malminkartanon ja Kannelmäen nuorisotaloilla kerätään 27.2.-29.3. tutkimusaineistoa, joka liittyy 13-18-vuotiaisiin kävijöihin nuorten itse järjestämän toiminnan näkökulmasta. Tutkimus suoritetaan verkkokyselylomakkeilla ja ryhmähaastatteluilla, ja siihen osallistuminen on nuorille täysin vapaaehtoista. Kaikki tulokset kerätään ja käsitellään nimettömästi, ja ne osat jotka päätyvät julkaisuun asti eivät tule sisältämään minkäänlaisia tunnistetietoja. Tutkimus on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogin opinnäytetyötä, jonka tavoitteena on kehittää nuorisotaloja tarjoamaan parempia mahdollisuuksia nuorille järjestämään toisilleen omaehtoista toimintaa. Opinnäytetyö julkaistaan toukokuussa 2019.

Käytännössä tutkimus ei eroa juurikaan nuorisotalon arjesta eikä siinä käsitellä arkaluontoisia aiheita, joten tutkimuseettisestä näkökulmasta siihen osallistumiseen ei edellytetä kirjallista lupaa nuorten huoltajilta. Keskustelkaa aiheesta nuorenne kanssa, jos toivotte että hän ei osallistu kyselyihin tai haastatteluihin.

Vastaan mielelläni mahdollisiin lisäkysymyksiin. Olen tämän kevään opintovapaalla, joten minut tavoittaa parhaiten sähköpostitse. Tulen henkilökohtaisesti nuorisotalolle tekemään kyselyitä ja haastatteluita em. ajankohtana, ja tällöin minuun saa yhteyden myös talojen puhelinnumeroista.

Arho Viitala, nuoriso-ohjaaja, Malminkartanon nuorisotalo (opintovapaalla 1.1.-31.5.2019)

arho.viitala@humak.fi